Szkolenie z pierwszej pomocy


Napisane: 2020-06-19 23:33:42
Autor: Szkolenia Partner

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW FIRM

W odniesieniu do art.Art. 209. Ustawy Kodeks Pracy pracodawca jest obowiązany do
wyznaczenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że tu Jesteś,
ponieważ to znaczy, że zależy Ci na umiejętności ratowania życia i udzielania pomocy przedmedycznej. 
Pamiętaj że każdego z nas, prawo zobowiązuje do udzielania pierwszej pomocy. To bardzo ważna
umiejętność, która może uratować życie i zadecydować o dalszym losie człowieka.

Tematykę i czas szkolenia postaramy się dostosować do Państwa potrzeb.

 Szkolenie (6 godzin) – certyfikat.
• Pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania krążenia – wykład
• Pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania krążenia – ćwiczenia.
• Urazy i stany zagrożenia życia – wykład.
• Urazy – ćwiczenia.
• Pozycje pacjenta, ewakuacja poszkodowanego z pojazdu – ćwiczenia.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie
powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone
instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Życie poszkodowanego w wypadku przy pracy lub powstałego w innych okolicznościach bardzo często
zależy od postawy ratujących oraz znajomości udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ratowania
poszkodowanego spoczywa na każdym (art. 162. k.k.§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu
grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Ratownik udzielający pierwszej pomocy
winien podejmować swoje zadania z należytą wiedzą i starannością gdyż ma to decydujące znaczenie stanowiące
o tym czy dalsze działania podejmowane przez personel fachowy będą skuteczne.