Czy każdy nowy pracownik musi odbyć szkolenie?


Napisane: 2020-06-19 23:32:24
Autor: Szkolenia Partner

Czy przed rozpoczęciem pracy, jako nowy pracownik musisz odbyć szkolenie BHP?

Otóż przepisy kodeksu pracy, a szczególności art. 237 3 oraz wydanego na podstawie delegacji art. 237 5
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860, ze zm.) stanowią, iż pracodawca
nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.