Previous Next

Szkolenia BHP - okresowe

Szkolenia BHP - wygodnie i sprawnie - wypełnij i prześlij formularz lub zadzwoń
Szkolenia okresowe BHP przeprowadzamy w dowolnym terminie w formie zdalnej (online) lub w firmie u Klienta po uzgodnieniu terminu szkolenia. W czasie szkoleń BHP stacjonarnych wykorzystywane są filmy, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
Zasada odbycia szkolenia okresowego BHP w formie online jest bardzo prosta, przesyłamy dostęp do szkolenia, które można odtworzyć w najwygodniejszym dla siebie momencie w dniach, w których zostało zamówione szkolenie. Po zakończeniu szkolenia, przesyłamy zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu BHP wraz z fakturą.  Szkolenie BHP okresowe w formie online nie dotyczy stanowisk robotniczych (np: pracowników budowlanych, produkcyjnych, spawaczy, monterów, mechaników, kierowców, kucharzy itp.)
Instrukcja zamówienia szkolenia w kilku krokach, w razie pytań proszę o tel. 607835735 Zamawiam szkolenie (wypełnij formularz w 1 min. )                       
KROK 1. Zamówienie szkolenia telefonicznie lub emailem poprzez wypełnienie formularza
KROK 2. Otrzymasz na emaila fakturę, opłacając fakturę otrzymasz dostęp do szkolenia
KROK 3. Zaliczasz szkolenie, zaświadczenie BHP otrzymasz emailem (na życzenie pocztą) 

Chcemy dostosować się do Państwa/Twoich potrzeb najlepiej jak tylko potrafimy.
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KONTAKTU - SŁUŻYMY POMOCĄ!
Tel: 607 835 735 -  szybki kontakt
Tel: 695 575 503
biuro@szkolenia-partner.pl
Zapraszamy na szkolenia okresowe BHP w formie online dla poszczególnych stanowisk pracy:
- pracowników administracyjno-biurowych,
- pracowników inżynieryjno-technicznych,
- pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami,
- nauczycieli i pracowników oświaty, - opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach, - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, - dyrektorów placówek służby zdrowia i osób kierujących pracownikami, - pracowników placówek służby zdrowia, lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, pielęgniarzy, techników RTG, rejestratorek, opiekunów medycznych, asystentek/ów - pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania służby BHP, - pracodawców wykonujących zadania służby BHP, - prowadzących instruktaże - metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Koszt szkolenia uzależniony jest również od ilości osób biorących udział w szkoleniu, dla dużych grup ceny są bardzo atrakcyjne!Osoby prowadzące szkolenia BHP posiadają wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny, kompetencje pedagogiczne dla wykładowców oraz uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, za wyjątkiem osób kierujących pracownikami, dla których szkolenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 


Prowadzimy szkolenia BHP okresowe:

- dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników administracyjno-biurowych - zaświadczenie ważne na 6 lat ,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zaświadczenie ważne na 3 lata
(a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – na rok)


Szkolenie okresowe BHP
 ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. 

Szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służb bhp powinno być przeprowadzone w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat..