Szkolenia BHP jak często ?


Napisane: 2020-06-19 23:33:19
Autor: Szkolenia Partner

,,Pracodawca jest obowiązany odbyć i powtarzać okresowoszkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.;
Pracodawca ma obowiązek zapewnić
przeszkolenie pracownikaw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy,
do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
 
 

  • Terminy ważności szkoleń wstępnych: 

- Szkolenie wstępne pracownik odbywa przed dopuszczeniem do pracy ( czyli pierwszy dzień w pracy, pracownik
zaczyna od szkolenia bhp)
Szkolenie wstępne dla osób kierujących pracownikami ważne jest do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
na tych stanowiskach, natomiast dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych,
inżynieryjno technicznych, służb bhp w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

  • Terminy ważności szkoleń okresowych: 

- dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników administracyjno-biurowych - zaświadczenie ważne na 6 lat ,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zaświadczenie ważne
na 3 lata (a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – na rok)