Okresowe szkolenie bhp


Napisane: 2020-06-19 23:32:54
Autor: Szkolenia Partner

W związku ze zmianą przpisów w zakresie szkoleń BHP od 01.01.2019r. informujemy, że szkolenia okresowe BHP
nie są obowiązkowe (jeżeli spełniamy poniższe warunki) dla pracowników na stanowisku administracyjno-biurowym,
zatrudnionych u pracodawcy u którego ze względu na rodzaj przeważającej działalności gospodarczej ustalono nie
wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

Warunek zwolnienia od przeprowadzania szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych wynika
z oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy. Nawet jeśli działalność prowadzona przez pracodawcę
zakwalifikowana jest do grupy działalności, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka,
a z oceny ryzyka zawodowego wynikać będzie, że z uwagi na zagrożenia na stanowisku pracy takie szkolenie okresowe
jest konieczne wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

Szkolenie to należy wówczas przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka. Ponadto, gdy nastąpi
zmiana kategorii ryzyka dla grupy działalności, w której znajduje się pracodawca w trakcie prowadzenia działalności

tzn gdy. zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka – wówczas konieczne jest przeprowadzenie szkolenia
okresowego bhp pracownika administracyjno-biurowego w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka