Covid -19 ocena ryzyka zawodowego


Napisane: 2020-07-21 10:51:47
Autor: Szkolenia Partner

 Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom stawianym naszym Klientom, pomagamy w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń na koronawirusa.

Obowiązek opracowania oceny ryzyka zawodowego nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy.

W dniu 11.03.2020r Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię choroby zakaźnej COVID19, co oznacza, że koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się GLOBALNIE.. W dniu 12.03.2020r. w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, następnie 20.03.2020r. ogłoszono stan epidemii.

  Epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2), który powoduje zakażenie dróg oddechowych typu COVID-19, może trwać przez długi okres, w zależności od tego, jakie środki zapobiegawcze przed zakażeniami wdroży społeczeństwo. Wprowadzono rygorystyczne środki ochronne i musimy być świadmni jak ważne jest ich stosowanie aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.